Skadedyrssikring

Hvad kan du selv gøre? • Hyppig rengøring - Det er vigtigt man sikre, at der ikke er madrester eller andet, skadedyrene kan leve af. Det kan også anbefales, at anskaffe sig en skraldespand med låg. 


 • Luk dørene - ja det lyder banalt, men ofte har husejere en tendens til at lade dørene stå åbne i sommermånederne når vejret er godt.


 • Luk kattelemmen - rotterne søger indenfor hvis de kan, når det bliver køligt. 


 • Sikre huset - Tjek at der ikke er revner eller sprækker i fasade og sokkel, som dyrene kan komme ind gennem. 


ABOUT US

SKADEDYR


Skadedyr


En samlet betegnelse for mange dyr, men ens for dem alle er, at de på en eller anden vis gør skade. 


Oftest er der tale om insekter eller gnavere: 


Gnavere

 • Mus
 • Rotter
 • Muldvarper


Insekter

 • Sølvfisk
 • Skægkræ
 • Møl 
 • Borebiller
 • Myrer 
 • Væggelus
 • kakelakker
 • Hvepse


Men også duer kan gøre en del skade, så det handler om

 Hellere forebygge end bekæmpe


Skadedyr kan være svære at bekæmpe, når først de har etableret sig. Derfor kan det være en god idé, at sikre mod indtrængen af skadedyr der hvor man kan. Hvis du har eller ser potielle udfordringer med skadedyr, så kontakt os og hør nærmere om, hvad der kan gøres din situration.