Hvad kan du selv gøre?


Det er vigtigt at sikre et godt indeklima og undgå fugt. 


Udluftning kan gøre meget for dit indeklima. Du skal minimum lufte ud i din bolig 15 minutter om dagen og helst flere gange dagligt. Det er godt at sikre, at luftspjeld på vinduerne eller udluftningskanaler på eks. badeværelset ikke stoppes til af snavs.


Badning skaber stor luftfugtighed og det er derfor også vigtigt du lufter ud efter bad, samt skrabe vægge og gulve for vand. Hvis der er mulighed for, at hænge de våde håndklæder udendørs, er dette mest optimalt. 


Ofte tørre vi også tøj på tørrestativ, hvilket er godt for miljøet og elregningen, men det kan være mindre godt for dit indeklima, hvis du gør det i boligen. Derfor bør du altid tørre tøjet udendørs.  ABOUT US

SkimmelSkimmelsvamp er en svampeart der lever af organisk materiale. Det bedste forudsætning for, at svampen kan udvikle sig, er fugt.

Fugten kan komme fra:


  • Dårligt indeklima/manglende udluftning
  • For lav tempratur i boligen
  • Opstigende grundfugt i boligen
  • Klimaændringer, herunder højere grundvandsstand
  • Udefra kommende fugt
  • Manglende isolering/kuldebro
  • Manglende ventilation


Er der tegn på fugt i din bolig, skal du derfor være opmærksom på, at der også er gode gode vækstmuligheder for skimmelsvamp. Skimmelsvamp udskiller svampesporer og på den måder formerer sig. Skimmel er en naturlig del, af de partikler der findes i luften, og det er vigtigt at fastslå, at ikke alle skimmelarter er skadelige. 


For at få en indikation om, hvor vidt der er højt protein indhold nok, til at der er risiko for skimmel, benytter man en metode der hedder ProClean. Konstateres der højt protein indhold, er næste skridt at identificerer skimmelarten og omfanget.


Skimmelarten identificeres med aftryksprøver der dyrkes af en certificeret  biolog. Findes prøverne positive for skimmel, kan dette dokumenteres med en udførlig rapport, som dokumentation for forholdene. 


Når skimmel skal fjernes


Oftest er årsagen til skimmel forhøjet fugtniveau og man er naturligvis nødsaget til at fjerne årsagen til dette.


Efterfølgende skal sporene fjernes, så der ikke sker yderligere spredning i boligen.

Dette gøres ved nedrensning med skimmeldræbende midler. Vi er certificeret i anvendelse af Protox til behandling, da de er en af de bedste på markedet. 


Når det er gjort, skal det skadet areal affugtes. En mindre skade kan oftest udtørres på 1-2 uger, hvor større skader typisk kræver 3-4 ugers affugtning.


Der tages afsluttende fugtmålinger og test inden sagen afsluttes og reetablering påbegyndes.