VandskadeÅrsager til vandskade kan være mange. De fleste husejere har enten været udsat for, eller vidne til rørbrud, hul i taget eller indtrængende vand fra skybrud. Det der adskiller vandskade fra fugtskade er omfanget, men også vandskader kan være store og små.


Større vandskader vil i yderste tilfælde, kræve udpumpning af vand, en længerevarende affugtning, og efterfølgende genopbygning.


Sager som disse vil ofte kræve genhusning.

Akut behov for hjælp?          VAGT TELEFON +45 42 409 112